Bijzondere verkoopsvoorwaarden

Bijzondere verkoopsvoorwaarden

Bijzondere verkoopsvoorwaarden Corsica Travel

Art. 1 – Informatie
1.1. Al onze voorstellen, offertes en contracten worden in goed vertrouwen opgesteld in functie van de beschikbare gegevens op het moment van de aanvraag.
1.2. Corsica Travel behoudt zich het recht voor om aantoonbare fouten in de precontractuele informatie en in het contract te corrigeren. Bovendien kan de precontractuele informatie door de partijen gewijzigd worden voorafgaand aan het afsluiten van het contract.
1.3. Informatie gecommuniceerd per telefoon wordt altijd onder voorbehoud gegeven.

Art. 2 – Prijzen
2.1. De prijzen omvatten:
1° het transport, de accommodatie en/of de diensten zoals ze in het verkoopcontract staan vermeld;
2° de BTW, volgens het van kracht zijnde percentage op de datum van ondertekening van het contract;
2.2. De prijzen kunnen eventueel herzien worden indien de verhoging in lijn ligt met de prijsveranderingen van de volgende variabelen: de aan bepaalde diensten gekoppelde taksen, de transportkosten, met inbegrip van de brandstofkosten.
2.3. De prijzen zijn bepaald, rekening houdend met deze kosten, op 28/11/22. Deze datum zal de referentie vormen om prijsveranderingen te berekenen die eventueel aan de reiziger doorgerekend of vergoed kunnen worden.
2.4. Indien de brandstofprijzen meer dan 10% zouden gaan variëren, behoudt Corsica Travel zich het recht voor om de prijzen te herzien volgens de wet op Reisovereenkomsten van 21/11/17.
2.5. De prijzen omvatten niet:
1° toegangsprijzen en/of deelnamekosten voor facultatieve attracties/bezienswaardigheden die niet onder inbegrepen vermeld staan. Niettemin worden ze op moment van ondertekening van het contract te goeder trouw gegeven onder voorbehoud van wijzigingen van maximaal 8% volgens artikel 9 van de algemene voorwaarden voor pakketreizen.
2° de dranken (tenzij anders aangegeven) en persoonlijke uitgaven
3° de fooien voor lokale gidsen en het hotelpersoneel
4° de premie van de annuleringsverzekering en/of bijstandsverzekering
5° de geldende verblijfstaksen (tenzij anders aangegeven). Deze zijn altijd ter plaatse te betalen door de reiziger en kunnen variëren van 0,5 tot 6 euro per nacht en per volwassene
6° onvoorziene transportkosten die door de reiziger gevraagd worden om verplaatsingen te verlichten/vergemakkelijken (taxi, trein, kabelbaan, koets, etc.)
7° kosten met betrekking tot paspoorten en visa, vaccinaties en andere formaliteiten.

Art. 3 – Het verkoopcontract van pakketreizen
3.1. Het verkoopcontract van een pakketreis wordt gesloten op het moment van bevestiging van de reis door Corsica Travel.
3.2. Speciale verzoeken moeten worden aangegeven op het moment van ondertekening van het contract. Deze verzoeken zijn indicatief en zullen met nadruk onder de aandacht worden gebracht. Corsica Travel kan echter niet garanderen dat zij volledig ingewilligd kunnen worden.

Art. 4 – Betaling
4.1. Tenzij anders aangegeven wordt er een voorschot van 30% gevraagd op het moment van ondertekening van het verkoopcontract. Dit voorschot dient ten laatste 4 kalenderdagen na ondertekening van het contract betaald te zijn. Bij gebreke van betaling binnen 8 werkdagen na ondertekening van het contract behoudt Corsica Travel zich het recht voor om de reservering automatisch te annuleren. Indien van toepassing zullen annuleringskosten volgens artikel 6 aangerekend worden.
4.2. Het saldo dient uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum overgemaakt zijn. Bij gebreke van betaling behoudt Corsica Travel zich het recht voor om 10% interest te rekenen en de reisdocumenten bij te houden.
4.3. Bij reservering van een losse vlucht of een losse bootovertocht wordt bij ondertekening direct de betaling van het volledige bedrag gevraagd.
4.4. Indien de reservering minder dan een maand voor de vetrekdatum wordt gemaakt wordt direct de betaling van het volledige bedrag gevraagd.

Art. 5 – Annulering door de reiziger
5.1. Iedere annulering door de reiziger dient schriftelijk te worden gemeld via de post (de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering) of per e-mail.
5.2. Indien de verzending op een zon- of feestdag wordt gedaan, geldt de eerstvolgende werkdag na de verzending als meldingsdatum van de annulering.
5.3. De annulering leidt vanaf de meldingsdatum in alle gevallen tot verplichte kosten:

Voor losse vluchten:
Tot en met de dag voor vertrek factureren wij het volledige bedrag van de vlucht (100% kosten) met uitzondering van 12,50€ per traject. In het geval dat de reiziger op de dag van vertrek niet komt opdagen is er geen vergoeding.

Voor pakketten en landarrangementen:
- Bij meer dan 60 dagen voor vertrek factureren wij 10% van het totale bedrag van de reis met een minimum van 100€ per reiziger, verhoogd met de kosten die door de luchtvaart- of ferrymaatschappij gefactureerd worden.
- Tussen 60 en 31 dagen voor vertrek factureren wij 20% van het totale bedrag van de reis, verhoogd met de kosten die door de luchtvaart- of ferrymaatschappij gefactureerd worden.
- Tussen 30 en 16 dagen voor vertrek factureren wij 50% van het totale bedrag van de reis, verhoogd met de kosten die door de luchtvaart- of ferrymaatschappij gefactureerd worden.
- Tussen 15 en 8 dagen voor vertrek factureren wij 80% van het totale bedrag van de reis, verhoogd met de kosten die door de luchtvaart- of ferrymaatschappij gefactureerd worden.
- Bij minder dan 8 dagen voor vertrek factureren wij 100% van het totale bedrag van de reis.

Voor bootovertochten en lijnvluchten:
Bepaalde tarieven zijn onderworpen aan specifieke annulerings- en wijzigingsvoorwaarden die enkel op het moment van reservering gecommuniceerd kunnen worden.

Voor catamaran cruises en de verhuur van villa’s:
- Bij meer dan 60 dagen voor vertrek factureren wij 30% van het totale bedrag van de reis.
- Tussen 60 en 31 dagen voor vertrek factureren wij 50% van het totale bedrag van de reis.
- Bij minder dan 31 dagen voor vertrek factureren wij 100% van het totale bedrag van de reis.

Voor hotel la Villa, Minera, Bartaccia, U Capu Biancu, Dominique Colonna, Le Grand Hôtel de Cala Rossa, Casadelmar en la plage Casadelmar: 
- Bij meer dan 28 dagen voor vertrek factureren wij 20% van het totale bedrag van de reis.
- Bij minder dan 28 dagen voor vertrek factureren wij 100% van het totale bedrag van de reis.

Voor domaine les Oliviers de Palombaggia, residentie les Villas en Vesna Rossa (Porto-Vecchio):
- Bij meer dan 60 dagen voor vertrek factureren wij 10% van het totale bedrag van de reis.
- Tussen 60 en 31 dagen voor vertrek factureren wij 50% van het totale bedrag van de reis.
- Bij minder dan 31 dagen voor vertrek factureren wij 100% van het totale bedrag van de reis.

Voor domaine de Murtoli:
factureren wij 100% van het totale bedrag van de reis.

Gezien de annuleringskosten raden wij de reiziger ten zeerste aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Art. 6 – Wijziging door de reiziger
6.1. De reiziger heeft het recht om een wijziging te vragen. Dit leidt verplicht tot het afsluiten van een nieuw contract dat door beide partijen getekend wordt en het voorgaande contract annuleert.
6.2. Voor iedere wijziging van kamertype of maaltijdregime zal 60 euro per persoon in rekening worden gebracht.
6.3. Iedere andere wijziging (wijzigen van datum, transportmiddel, etc.) wordt beschouwd als een annulering en leidt tot de kosten zoals bepaald in artikel 5.

Art.7 – Overdracht door de reiziger
7.1. De reiziger heeft het recht om een overdracht te vragen. Dit leidt verplicht tot het afsluiten van een nieuw contract dat door beide partijen getekend wordt en het voorgaande contract annuleert.
7.2. Iedere reisoverdracht aan een derde leidt tot de volgende kosten:
• tot 9 dagen voor het vertrek: 60€/persoon (buiten verzekeringen en de initiële prijs van de reis).
• vanaf 8 dagen tot de dag voor het vertrek: 100€/persoon (buiten verzekeringen en de initiële prijs van de reis).
Indien het pakket vliegtickets bevat zullen de annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij aan de worden toegevoegd.
7.3. Degene die de reis overdraagt en degene die de reis overneemt zijn samen verantwoordelijk voor de betaling van het saldo van het reisbedrag en de kosten die uit deze overdracht voortkomen.

Art. 8 – Wijziging door de organisator
8.1. In functie van de kansen en beperkingen die zich op een moment kunnen aandienen behoudt Corsica Travel zich het recht voor om na ondertekening van het contract en zonder enige schadevergoeding bepaalde wijzigingen of aanpassingen in het programma door te voeren.
8.2. De eventuele wijzigingen zullen via het reisagentschap als tussenpersoon gecommuniceerd worden in de vorm van een nieuw contract.
8.3. De reiziger heeft een periode van 3 werkdagen ter beschikking om het contract ter goedkeuring ondertekend terug te bezorgen. Na deze periode zal afwezigheid van een schriftelijke of elektronische bevestiging als stilzwijgende goedkeuring worden beschouwd.

Art. 9 – Annulering door de organisator
9.1. Corsica Travel behoudt zich het recht voor om iedere reis te annuleren waarvan het minimum aantal deelnemers, zijnde 20 personen, niet behaald wordt en zal de deelnemers in dit geval uiterlijk 4 weken voor vertrek op de hoogte brengen. De schadevergoeding kan de totaalprijs van de reis niet overschrijden en eventuele gemaakte kosten door de reiziger voor het aanvragen van een paspoort of visum worden niet gedekt.
9.2. In geval van omboeking naar een andere reis behoudt de reiziger de voordelen van een eventuele vroegboekkorting.

Art. 10 – Vliegreizen
10.1. De vluchturen worden onder voorbehoud gecommuniceerd en blijven tot de dag van vertrek onderhevig aan wijzigingen.
10.2. De reiziger dient op tijd voor de check-in en de boarding aanwezig te zijn.
10.3. De eerste en laatste dag worden beschouwd als dagen die uitsluitend voor het transport worden aangewend. Het is mogelijk dat de eerste en/of laatste nacht niet volledig in het hotel worden doorgebracht in functie van de vluchturen, transfers en de voorziene tijd op de luchthavens. Daarnaast kunnen het avondmaal van de eerste avond en het ontbijt van de laatste ochtend kunnen vanwege tijdsredenen zonder enige vergoeding uit de hoteldiensten geschrapt worden. In dat geval kan in samenspraak met de luchtvaartmaatschappij een maaltijd aan boord worden voorgesteld.
10.4. Corsica Travel is niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen als gevolg van geannuleerde of vertraagde vluchten. In dit geval zijn de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen van kracht.
10.5. De vluchturen worden altijd in lokale tijd gecommuniceerd.
10.6. In het geval van verloren of beschadigde bagage is de reiziger verplicht om op de luchthaven een aangifte in te vullen.
10.7. De naam van de luchtvaartmaatschappij staat aangegeven op de reisdocumenten.

Art. 11 – Klachten
11.1. Klachten worden behandeld conform artikel 17 van de Algemene Voorwaarden.
11.2. Klachten kunnen worden ingediend via uw reiskantoor of per email op het adres
info@corsicatravel.be of per post ter attentie van Kwaliteitsdienst, Weezenstraat, 8 – 7850 Edingen.
11.3. Indien de verzending op een zondag of feestdag wordt gedaan, wordt de eerste werkdag volgend op de verzending beschouwd als indieningsdatum van de klacht.
11.4. Indien de klacht wordt ingediend door een klant van een doorverkoper zal Corsica Travel, tenzij expliciet anders gespecificeerd in de klacht, systematisch een kopie van de klacht, alsook de opvolging hiervan, doorsturen naar het reiskantoor waar het contract werd getekend. Deze zal het antwoord van Corsica Travel aan haar klant bezorgen.
11.5. Indien er geen akkoord kan worden gevonden kan de reiziger zich wenden tot de Geschillencommissie Reizen (GCR), City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel, tel: 02/277 62 15, email: reisgeschillen@clv-gr.be
11.6. Ieder geschil zal in de rechtbank van Bergen voorkomen.

Art. 12 – Verplichtingen van de reiziger
12.1. De reiziger dient de wettelijke verplichtingen aangaande douane formaliteiten te respecteren. In geval van overtreding draagt Corsica Travel geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot kosten, boetes en schade geleden door de overtreding.
12.2. De reiziger verzekert dat zijn gezondheidstoestand het toelaat het voorziene programma gedurende de gekozen reis te volgen, zonder dat de groep hierdoor problemen ondervindt. Indien nodig, ziet hij/zij erop toe zich door een tweede persoon te laten begeleiden die hem/haar de nodige assistentie kan verlenen.
12.3. Het niet kunnen uitvoeren van een voorziene activiteit in het reisprogramma als gevolg van de gezondheidstoestand van de reiziger geeft geen enkel recht op een vergoeding.
12.4. De reiziger verklaart de voorwaarden en regels van de leveranciers van de pakketreis (hotel, museum, attractiepark, boot, …) te respecteren.
12.5. Om het verblijf in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen dient de reiziger zich te informeren aangaande de gezondheidsdiensten, lokale autoriteiten en consulaire bijstand in het bezochte land. Inlichtingen zijn terug te vinden op de website www.diplomatie.be of via het reiskantoor.

Art.13 – Verantwoordelijkheid van de organisator
13.1. Corsica Travel draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande leveringen die niet expliciet in het verkoopcontract staan vermeld of eventueel ter plaatse worden voorgesteld.
13.2. Corsica Travel draagt geen enkele verantwoordelijkheid aangaande bouwwerkzaamheden op de verblijfplaats.
13.3. Corsica Travel is niet verantwoordelijk voor verloren of vergeten voorwerpen tijdens de reis. Verzoeken voor opsporing zullen niet in overweging worden genomen.

Art. 14 – Recht op afzien van aankoop
Artikel 80 §1 van de wet op handelspraktijken voorziet een periode van zeven werkdagen waarin de consument kan afzien van de online aankoop. Het koninklijk besluit van 18/11/2002 voorziet enkele uitzonderingen voor de toeristische sector en haar specifieke karakteristieken waarin rekening wordt gehouden met de snelle en vaste verbintenissen die – in uw belang – moeten worden aangegaan met de verschillende partners volgens uw reiskeuze. Uw reservering kan niet behouden worden indien u niet expliciet afziet van uw recht op afzien van aankoop. U geeft toestemming aan Corsica Travel om de reservering onmiddellijk uit te voeren.

Art. 15 – Gegevensbescherming
15.1. Als verwerkingsverantwoordelijke is Corsica Travel verplicht om de wettelijke vereisten omtrent de verwerking van gegevens te respecteren voor de door haar zelf vastgestelde doeleinden. Corsica Travel is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van haar (potentiële) klanten of partners. Alle informatie betreffende ons privacybeleid is te raadplegen op de volgende webpagina: https://www.corsicatravel.be/page/nl/23/gegevensbescherming
15.2. Volgens de wettelijke bepaling wordt de PNR (Passenger Name Record) doorgegeven aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Hierin staan de na(a)m(en) van de passagier(s), het reisschema van de passagiers, de contactinformatie van minstens één van de reizigers en de ticketinformatie.

Art. 16 – Non–conformiteit tijdens de reis
16.1. Corsica Travel is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisdiensten.
16.2. De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
16.3. In geval van problemen of de behoefte aan assistentie ter plaatse of een vaststelling van een non-conformiteit ter plaatse kan de reiziger contact opnemen op het noodnummer +32 484 59 3019 of per mail op het adres info@corsicatravel.be.
Als de assistentie ter plaatse of de nooddiensten geen onmiddellijke oplossing hebben kunnen vinden, zal Corsica Travel de non-conformiteit behandelen vanaf de eerste werkdag na de melding van de klant.
16.4. In geval van een non-conformiteit is de verantwoordelijkheid van Corsica Travel beperkt tot 3 maal de prijs van de reis (buiten verzekeringen). Deze beperking geldt niet in het geval van lichamelijk letsel of schade veroorzaakt door nalatigheid of door opzet.

Art. 17 – Publicatie en wijziging van de bijzondere voorwaarden
17.1. De algemene en bijzondere voorwaarden worden gepubliceerd op www.corsicatravel.be en in de uitgegeven brochures.
17.2. Op het moment van ondertekening van het contract verklaart de reiziger op de hoogte te zijn van de algemene en bijzondere voorwaarden en deze te accepteren.
17.3. In het geval er aanpassingen of wijzigingen worden doorgevoerd na ondertekening van dit document zal de laatste versie als authentiek worden beschouwd voor de betreffende reis.

Art. 18 – Garantiefonds
Corsica Travel is verzekerd tegen insolvabiliteit bij het Garantiefonds Reizen (Kalkoven, 5 bte0202 - 1820 Steenokkerzeel, www.gfg.be).